Misyonumuz

Federasyonumuz, uluslararası ve ulusal eğitim planlama, uygulama ve proje yönetim ve döngüsü adına eğitim içerikli her türlü proje yazma yürütme ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 29.01.2014 tarihli ve 425429 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığı’nın 13.03.2014 tarihli ve 1463 sayılı yazısı dikkate alınarak, yüksek planlama kurulunun13.05.2014 tarihli ve 2014/7 karar nolu Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi belgesi ve eylem planında (2014-2018) geçen sivil toplum kuruluşu vasfına uygun olarak strateji planlarının uygulanması noktasında çalışmalar yürütmek amacındayız.

Federasyonumuz, resmi ve özel tüm kurum ve alanlarda zorunlu mesleki eğitim faaliyetleri ve her türlü mesleki ve hizmetçi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ile kişisel, toplumsal, sosyal ve/ya istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla tüm hayat boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinliklerini/faaliyetlerini yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bilgi toplumu içerisinde aktif vatandaşlık, istihdam edilebilirlik ve kişisel başarı için gerekli olan Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenme için belirlediği anahtar yeterlikler çerçevesinde belirlenen 8 kilit yetkinliğin/becerinin bireylere kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere çalışmaktayız. Farklı öğrenim ve yaş seviyelerindeki tüm bireylere 2023 vizyonu ve 21.yüzyıl algısı kazandırmak amacıyla her türlü eğitsel faaliyetin ve projenin yürütülmesini sağlayacağız.

Vizyonumuz

Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak. Bu eğitimlerimizden bazıları:
Hayat Boyu Öğrenme Federasyonun Yasal Zorunlu Eğitimler kapsamında iki ana konu ve başlık vardır. Ücretsiz bir şekilde bize numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Bunlarda ;
Afet ;
1-Deprem
2- temel afet eğitimi
3-biyolojik afet (Corona)
4- arama kurtarma ekip kurulması (kurumsal / okul & belediye)
5- tatbikatların yapılması
7- yangın eğitimleri (zorunlu eğitim)
8- iş güvenliği eğitimleri & yüksek açı (zorunlu eğitim)
9- okullara yönelik sivil savunma kulüplerinin kurulması (zorunlu eğitim)

Sağlık
1- ilk yardım eğitimlerini
2- hijyen eğitimleri
3- Corona virüs eğitimleri
4- ambulans & paramedik eğitimleri (kurumsal & belediye)
5- psikolojik ilk yardım
6- revir ve saglik kurumlarına yönelik uzmanlık eğitimleri
(paramadik/ acil tip uzmanı tarafından).