İSKELE KURULUM EĞİTİMİ
İskele  kurulumu nace kodu tehlike ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunmaktadır. Tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin 6331 Sayılı kanunun 17. maddesinde ‘’Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.’’ ifadesi bulunmasından dolayı işçilerin sertifikasız çalışmaları yasak hale gelmiştir. Kayı Mesleki Belgelendirme olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İskele Kurulum  Eğitimi modülüne istinaden 40 saatlik eğitim ve sınav sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İskele Kurulum sertifikası verilmektedir.

İskele kurulumu eğitimi de mesleki eğitim çerçevesinde alınmaktadır. Aldığı eğitim sonrasında kişi iskele kurma konusunda ekipmanların nasıl kontrol edilmesi gerektiğini, kurma esnasında nelere dikkat edileceğini, hangi güvenlik önlemleri üzerinde durulacağını öğrenmektedir. Eğitimin de yüksekte çalışma ile ilgili tanımlardan iskele üzerinde güvenli çalışmaya kadar çok sayıda başlık yer almaktadır. İskelede meydana gelebilecek olası aksaklıklara yönelik düşme durdurma sistemleri de aynı şekilde eğitim kapsamındadır. İskele kurulumu eğitimi ile personelin iskele kurma ve sökme gibi aşamalarda güvenli bir şekilde çalışması ve işlemin tamamlanması için gerekli asgari güvenlik tedbirleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Böylelikle çalışanlar muhtemel risk ve tehlikeler karşısında farkındalığa sahip olmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ 
Kişilerin çalışma alanları değişiklik göstermekte, farklı sektörlerde mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda iş bulunabilmektedir. İşyerlerinin faaliyetleri değişse de aynı kalan hususlar bulunmaktadır ki onlardan bir tanesi mesleki eğitimdir. Personelin çalışacağı alana dair bilgilendirme sağlayan bu eğitimler ilkyardım, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, gıda teknolojisi ve yangın olmak üzere birçok farklı dalda verilmektedir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak olan kişilerin işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları Resmi gazetede yayımlanan tebliğ doğrultusunda artık zorunlu hale gelmiştir.