HAYAT BOYU ÖĞRENME FEDERASYONU
Sektördeki engin tecrübemizden yararlanarak
dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyoruz.
Federasyonumuz, kurumsal yapısı içinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. BİZE ULAŞIN DAHA FAZLASI
HAYAT BOYU ÖĞRENME FEDERASYONU
Başarı ile geliştirdiği hizmetler sayesinde
ulusal düzeyde başarılara adını yazdırmıştır.
Güvene dayalı güçlü ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımız ile sürdürülecektir BİZE ULAŞIN DAHA FAZLASI
HAYAT BOYU ÖĞRENME FEDERASYONU
Türkiye genelinde 70 bine yakın okulumuzda dijital bağımlılık ve
diğer tüm bağımlılıklara karşı yaptığımız mücadele kapsamında
analitik, hipotetik sentetik bakımından çocuklarımızın eğitilmesi için
Z KÜTÜPHANESİ projesine sende bağışlarınla destek ol
DESTEK OL

Habofed olarak hedefimiz

Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye devam etmektedir. Yaşama, öğrenme ve çalışma biçimlerini hızla değiştiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ise sürekli olarak yeni bilgi ve becerilerin edinilmesini gerekli kılmakta, bu da yaşam boyu sürecek bir eğitime gereksinimi öne çıkarmaktadır. Bir başka ifadeyle bilişim çağının kendine özgü koşulları, kritik düşünebilen sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Kimya teknolojisi

İş Güvenliği Eğitimi

Holistik Bioenerji Eğitimi

Mesleki Yeterlilik

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Plastik Teknoloji Eğitimi

image

Bakanlık Onaylı Sertifikalı Eğitimlerimiz

image

İnşaat bölümü nace kodu olarak tehlike ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunmaktadır. Tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin 6331 Sayılı kanunun 17. maddesinde ‘’Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.’’ ifadesi bulunmasından dolayı işçilerin sertifikasız çalışmaları yasak hale gelmiştir. Kayı Mesleki Belgelendirme olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İnşaat Teknoloji branşlarındaki mesleki eğitim modülüne istinaden 40 saatlik eğitim ve sınav sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde mesleki eğitim sertifikası verilmektedir. 
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir Kalıp Çatıcılık, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon,Çatı Sistemleri, İnşaat Boyacılığı, PVC Doğrama İmalat ve Montaj, Sıvacı, Topoğrafya Hizmetleri, Yapı Duvarcılığı, Yapı Yalıtımcılığı, Yapı Yüzey Kaplama, Yüksekte Çalışma Eğitimi modülü ile 6331 sayılı kanun kapsamına mesleki eğitim sertifikası olmadan çalışılması yasak hale gelmiştir.

image

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüze istinaden Kayı Mesleki Belgelendirme olarak Hijyen Eğitimi alanında kurs açıp, kursunu sonunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilmektedir. Hijyen Eğitimi 2 başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Gıda ve Su alanında çalışanlara yönelik hijyen eğitimi ve güzellik ve saç bakım hizmetlerinde hijyen eğitimi başlıklarında eğitimler verilmektedir. Sertifika aldırmadan bu sayılan başlıklarda personel çalıştıran firma ve çalışanlara 250-1000 TL. arası cezalar yazılmaktadır. Bu ceza müeyyideleri firmanın eksiklerine göre artmaktadır.

Müşterilerinde hizmet alırken işinde profesyonel kişileri görmesi ayrıca tercih sebebi olmaktadır. Rekabet ortamının arttığı günümüzde firmaların kurumsal kimlik kazanmasında sertifikaların önemi artmıştır. Müşterilerin hizmet alırken işinde profesyonel kişileri görmek istemektedir.

image

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alanınızla ilgili akreditasyonu bulanan firmaları görebilirsiniz.

MYK belgesi zorunluluğu 48 meslekte devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki mesleklerde MEB onaylı mesleki eğitim sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır.

image

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile birlikte bir işyerinde yangın önleme, koruma ve tahliyenin yanı sıra yangınla mücadele noktasında gerekli donanıma sahip, yeterli sayıda eğitimli kişinin görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu durumda işverenin yangın çıkma ihtimaline karşılık lazım olan malzemeleri sağlaması, konuya ilişkin yangın eğitimi almış kişi ya da kişilerin kurumda bulunması, ayrıca tatbikat yapılması gerekmektedir. Türlü nedenlerden dolayı çıkan yangınında çeşitleri arasında patlama ve yavaş yanma yer almaktadır.

Yeşil alan olarak görülen ormanları kısmen yakan orman yangınları haberlere konu olmaktadır. Yalnızca ormanlar değil bazen yerleşim yerleri de yangından etkilenmekte, insanlar evsiz kalabilmektedir. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için bireylerin bulundukları her ortamda dikkatli olması önem arz etmektedir.

Neden Habofed?

Federasyonumuz kuruluşundan bu yana başarı ile sunduğu ve geliştirdiği hizmetler sayesinde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli başarılara adını yazdırmış ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.
Güvene dayalı güçlü ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımız ile sürdürülmesi en önemli gayretimiz olacaktır.

ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistemi

Ekonomiye katkı

Yerel ve Ulusal

Sertifika

Bakanlık Onaylı Sertifika

Sosyal Sorumlukluk

Projeler oluşturmak

image

Duyurular & Haberler