KİMYANIN TANIMI 
Kimyanın tanımı maddenin yapısını, özelliklerini, etkileşimlerini inceleyen bilim dalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca atom teorisi, kimyasal tepkimeler gibi konularla da ilgilenmektedir. Kimya birçok anabilim dalına ayrılmaktadır. Kimya teknolojisi de aynı şekilde farklı başlıklar halinde görüntülenmektedir ve eğitim kursları kapsamına dâhil edilmektedir.

Kimya teknolojisi  nace kodu tehlike ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunmaktadır. Tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin 6331 Sayılı kanunun 17. maddesinde ‘’Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.’’ ifadesi bulunmasından dolayı işçilerin sertifikasız çalışmaları yasak hale gelmiştir. Kayı Mesleki Belgelendirme olarak Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde 40 saatlik eğitim ve sınav sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya teknolojisinde  mesleki eğitim sertifikası verilmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı, Akaryakıt ve Otogaz Dolum İkmal Elemanı, Sınai ve Tıbbi Gazlar Dolum ve Depolama, Kimya Prosesi, Boya Üretimi, Deri İşleme, Lastik Üretimi, Yapı Kimyasalları Üretimi, modülü ile 6331 sayılı kanun kapsamına mesleki eğitim sertifikası olmadan çalışılması yasak hale gelmiştir. Kayı Belgelendirme olarak; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı, Akaryakıt ve Otogaz Dolum İkmal Elemanı, Sınai ve Tıbbi Gazlar Dolum ve Depolama, Kimya Prosesi, Boya Üretimi, Deri İşleme, Lastik Üretimi, Yapı Kimyasalları Üretimi, alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki eğitim sertifika programları düzenlemekteyiz.

KİMYA TEKNOLOJİSİ
Kimya Teknolojisi alanında yer alan bölümler tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinde formülasyon ve paketleme, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya laboratuvarı, enerjik malzemeler ve riskli operasyonlarda çalışacak personel eğitimi olarak sıralanmaktadır. Ayriyeten tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde maden kimya laboratuVarında analiz öncesi hazırlıklar ve ön işlemler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde deri işlemede bu bölüm içindedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde boya üretimi ve uygulama mesleğindeki eleman tanımı dolum ve karıştırma ile depolama ve sevkiyat gibi işlemleri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun yapan kişi şeklindedir. Mesleki yeterlilik eğitimi hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu kılınmıştır. Alanların kendi içinde bölümlere ayrılması gibi meslek eğitim kursları da ilk yardım eğitimi, inşaat teknolojisi, kâğıt üretim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, madencilik ve maden çıkarma ile iskele kurulumu eğitimi gibi birçok dalda incelenebilmektedir. Bireyler seçtikleri alana yönelik bilgileri bu eğitimlere katılarak öğrenmektedir.