Uzun süredir gündemde olan okul servis aracı şoförlerinin trafikte yapmış olduğu hatalar ve aralarındaki sürtüşmeler basında sıkça görülmesi üzerine şoförler ve hostesler için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Servis aracı şoförleri ve hostesleri mesleğinde yeterliliğini belgelendirme sürece çalışmaları yasak hale gelmiştir. Kayı Mesleki Belgelendirme olarak servis aracı şoförlerini ve hosteslerini Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi düzenlenerek eğitimini tamamlayanlara sertifikaları teslim edilmeye başlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ  :

MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI

Okul servis araçlarını güvenli araç kullanarak, iyi iletişim kurarak, meslek etiğine uyarak araç kullanma becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
4. Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ulaştırma hizmetleri alanında; Servis araçlarında şoför olarak çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLAR

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,
2. Programın uygulanabilmesi için ulaştırma hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

1. Programın uygulanmasında Ulaşım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerinden,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ulaşım Hizmetleri alanında usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME Bu programlarda mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Servis Şoförleri İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi
Mesleki yeterlilik, yapılmak istenen işe karşı olan yetkinliğin olup olmamasının belirlenmesidir. Bireyler her işe karşı yatkın ve yetenekli olmayabilirler. Bu bağlamda eğitim verilerek eğitim sonunda başarısız olanlar elenmektedir. Bireylere eğitim verilerek o iş hakkında daha başarılı ve daha bilgili olmaları sağlanmaktadır. Mesleki yeterlilik üzerine çok fazla eğitim mevcuttur. Bireyler bu eğitimler ve sonunda alacakları belgeler sayesinde kolay bir şekilde iş bulabilmektedirler.

Mesleki yeterlilik eğitimleri arasına servis şoförlüğü eğitimi de eklenmiştir. Artık servis şoförü olabilmek için mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç vardır. Bu mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar servis şoförlüğü yapamayacaktır. Belge verilmeden önce bireyler bir takım eğitim ve sınavlardan geçirileceklerdir. Bu işlemlerden sonra işlerini yapabileceklerdir. Bu durum işe yeterli ve yatkınlığı olan elemanların kolaylıkla bulunmasında yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin servis şoförlüğü yapıldığı için daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu bağlamda özel sınavlardan geçmek etkili olacaktır. Özellikle bu şekilde okul dönemlerinin yeni başladığı sıralarda şoförlerin birbirleri ile kavga etmeleri engellenmiş olacaktır.

Servis Şoförleri Eğitimi ve Yeterlilik Belgeleri
Servis şoförü olmak için artık sadece ehliyet olması gerekmiyor. Bunun yanında yeterlilik belgesi de zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede daha iyi şoförler seçilecek ve öğrencilerin can güvenliği sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda daha bilgili ve daha eğitimli şoförler bu işi yürütmüş olacaklardır