Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme modülü ile 6331 sayılı kanun kapsamına mesleki eğitim sertifikası olmadan çalışılması yasak hale gelmiştir. Kayı Belgelendirme olarak; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki eğitim sertifika programları düzenlemekteyiz. Bu alanda kursiyer Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde raylı sistemlerde işletme kurs programını bitiren bireyin, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması, TCDD Emniyet Yönetim Sistemi işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde raylı sistemleri işletme işlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

1- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TCDD Emniyet Yönetim Sistemi işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde tren trafiğini yönetme ve güvenli bir trafik akışı için gerekli kontrolleri yapar.
2- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TCDD İşletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde raylı sistem taşımacılığı yapar.
3- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar ile işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde demir yolu maliyet hesapları yapar.
4- TCDD işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak raylı sistemlerde kapasite hesaplamalarını yapar.
5- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TCDD İşletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde raylı sistemler alanında trenlerin hazırlanması, manevra ve muayene işlemlerini yapar.
6- TCDD kurum içi görüşme ve kayıt kurallarına uygun şekilde raylı sistemler alanında trafik iletişimi ve işletme içi iletişimi sağlar.
7- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak UIC, TS, EN ve TCDD işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde alt yapı elemanlarının tamiri ve bakımını yapar.
8- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TCDD işletme talimat ve yönetmeliklerine uygun şekilde demir yolu üst yapısının teşkili, bakım ve kontrolünü yapar.

Hijyen, ilkyardım, yangın gibi konularda verilen mesleki eğitimlere Raylı Sistemler Teknolojisi de dâhil edilmiştir. Raylı Sistemler Teknolojisi alanındaki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde raylı sistemlerde işletme adı verilen mesleğin eleman tanımı işletme sisteminin kullanılması, raylı sistem trafiğinin işletilmesi gibi hizmetlerin iş sağlığı ve güvenlik kurallarına uygun tamamlayan kişi olarak yapılmaktadır. Ulaşım için değerlendirmeye alınacak şıklar arasında raylı sistemlerde yer almaktadır. Farklı güzergâhlara tren ile gitmekte ayrı bir keyif verebilmektedir. Bazen tatile çıkıldığında bazen de uzak bir noktaya gidilmesi gerektiğinde akla ilk gelen ulaşım seçenekleri otomobil, otobüs ve uçak olsa da tren yolculuğu da bir alternatif olabilmektedir. Bireyler farklı ilgi alanlarına sahiptir, bu durum yapılacak yolculuklardaki tercihlere de yansıyabilmektedir. Birisi kısa süre içinde şehirlerarası gitmek için uçağı uygun görürken bir diğeri manzarayı seyredebilmek adına karayolu veya raylı sistemlere şans verebilmektedir.