Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alanınızla ilgili akreditasyonu bulanan firmaları görebilirsiniz.

MYK belgesi zorunluluğu 48 meslekte devam etmektedir. Bu alanlar dışındaki mesleklerde MEB onaylı mesleki eğitim sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır.